Πρόγραμμα Εκκλησίας

…εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει…

 Κυριακό Σχολείο (Κυριακή πρωί) 

Ώρα    09:30 – 10:30 
           (για παιδιά Δημοτικού–Γυμνασίου & Λυκείου)

 Πρωινή Λατρεία Κυριακής
Ώρα    10:30 – 11:00  Υμνωδία
             11:00 – 11:30  Κήρυγμα Ευαγγελίου
             11:30 – 12:00  Τελετή Κυριακού Δείπνου    
                                               «…τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου»

 Απογευματινή Συνάθροιση Κυριακής
Ώρα    19:00 – 19:30  Υμνωδία
             19:30 – 20:00  Μήνυμα Ευαγγελίου

 Διδασκαλία Τετάρτης
Ώρα    20:00 – 21:00 

 Συμπροσευχή Παρασκευής
Ώρα    20:00 – 21:00 

 Συνάντηση Νέων κάθε Σάββατο
Ώρα    20:00 – 22:00