μόνο το ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα

μόνο το ευαγγέλιο  θα σώσει την Ελλάδα

…μόνο το ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα…

                                                                                                                         Αδαμάντιος Κοραής

Leave a Reply